เกี่ยวกับอัครากรุ๊ป
ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นสำคัญ
กว่าจะเป็นไข่ไก่คุณภาพของเรา… ทุกขั้นตอนเราพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อที่จะได้ไข่ไก่ คุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งเราสามารถควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ สายพันธุ์ Lohnmann จากประเทศเยอรมัน เป็นรายแรกที่นำเข้าสำเร็จและผลิตจนได้ลูกไก่ที่แข็งแรงพันธุ์ “ซับใหญ่ บราวน์”เลี้ยงในโรงเรือนที่ทันสมัยสามารถควบคุมความเย็น (EVAP system)และมีระบบป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆภายในฟาร์มล้วนได้มาตรฐานนำเข้าจากยุโรป
จากลูกไก่เจริญเติบโตเป็นไก่สาว และพร้อมแล้วที่จะเป็นแม่ไก่สุขภาพดีที่จะออกไข่ไก่สดคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดี และพิเศษของทุกๆคน
อัครา กรุ๊ป x ฟาร์มแสงทอง
ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภาพของ อัครา กรุ๊ป จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีส่วนของฟาร์มไก่ไข่ที่เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ระดับสูงเฉพาะตัวในเรื่องของไข่ไก่ ที่เป็นตัวจริงในเรื่องไข่ไก่ที่ได้มาตรฐานระดับต้นๆ ของประเทศไทย อย่าง บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด ด้วยกำลังการผลิตและส่งออกมากกว่า 3 ล้านฟองต่อวัน
Our Brands
ไข่ไก่อนามัย อัครา
แบรนด์ไข่ไก่สดอนามัย และไข่ไก่แปรรูป อัครา คุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรอง จากกรมปศุสัตว์ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เติมเต็มความพิเศษให้กับทุกมื้ออาหารของคุณ
ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ อัครา เอคโคโลยี
แบรนด์ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ อัครา เอคโคโลยี ที่ตอบโจทย์ทุกโภชนาการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รสชาติดีอย่างธรรมชาติ เพราะส่งเสริมการเลี้ยงแม่ไก่อย่างพิถีพิถัน พร้อมมาตรฐานรับรอง
ไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่น โมริทามะ โดย อัครา-ไอเซ
แบรนด์ไข่ไก่ญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง AKARA Group และ ISE Food, INC จนออกมาเป็นไข่ไก่ AKARA ISE ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกับในญี่ปุ่น ทำให้ได้ไข่ไก่ที่สด สะอาด คุณภาพระดับญี่ปุ่น ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรีย ภายใต้ชื่อแบรนด์ MORI-TAMA
เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 1
2. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 2
3. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 3
4. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 4