ร่วมงานกับเรา
พร้อมเติบโตไปกับครอบครัว
‘แสงทอง อัครา กรุ๊ป’
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคไปด้วยกัน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ติดต่อฝ่ายบุคคล: โทร. 037-349-885 ต่อ 3
บริษัท อัครากรุ๊ป จำกัด
88 หมู่ 2 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์
08:00 – 17:00 น.
ร่วมงานกับเรา
‘เครือบริษัท แสงทอง อัครา กรุ๊ป’ คือ ตัวจริงเรื่องไข่ไก่ และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อัครากรุ๊ป, อัครา-ไอเซ, แสงทองสหฟาร์ม, แสงทองปศุสัตว์, อรรณพฟาร์มบ้านนา, อรรณพชัยภูมิฟาร์ม และแสงทองอาหารสัตว์
ในฐานะผู้ผลิตอาหารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นและใส่ใจในความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมีสินค้าที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ภายใต้แบรนด์ อัครา, อัครา เอคโคโลยี, โมริทามะ และฟาร์มแสงทอง ตั้งแต่สินค้า ไข่ไก่สดอนามัย ไข่ไก่ออร์แกนิค ไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่น ไข่ไก่แปรรูป เต้าหู้ถ้วย ไข่ตุ๋นถ้วย พร้อมทาน และอื่นๆ อีกมากมาย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององกรณ์ที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคไปด้วยกัน เราเชื่อมั่นในบุคคลากรของเรา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความตั้งใจในการทำงาน เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อทั้งสุขภาพที่ดี และแรงบันดาลใจไปพร้อมกับครอบครัว ‘แสงทอง อัครา กรุ๊ป’
เจ้าหน้าที่สนับสนุนรถขนส่ง
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสภาพรถขนส่งประจำทุกวัน
 • วางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า
 • จัดทำรายงานสรุปการตรวจสภาพและปัญหา
 • จัดทำสรุปรายงานซ่อมบำรุงทั้งหมด
 • งานติดตาม,แก้ไข,ตรวจสอบ งานฟื้นฟูสภาพรถ
 • สามารถปฏบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 5. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้อน
 6. ช่างสังเกต มีทัศนคติดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 1 อัตรา /ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ 1อัตรา
นครนายก
รายละเอียดงาน

-สนับสนุนงานด้านการสรรหา Supplier รวมถึงประเมินผู้ขาย
-วางแผนและกำกับดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบ ให้เป็นไปตามคำขอจากหน่วยงานต่างๆของบริษัท
-ควบคุมระบบบริหารคุณภาพในงานจัดซื้อ-จัดจ้าง พร้อมทั้งจัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านงานจัดซื้อ
-พัฒนาทีมงานโดยการถ่ายทอด สอนงานฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
-อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 10-15 ปี ด้านงานจัดซื้อด้านโรงงานอาหารสัตว์/โรงงานอาหารแปรรูป
 4. อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ TOEIC 550 ขึ้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถใช้โปรแกรม ERP/Excel/Word/Powerpoint
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
นครนายก
รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่สด
2.ทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน
3.ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง 18ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส
 3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน สามารถทนต่อแรงกดดันได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นครนายก
รายละเอียดงาน

-วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท
-ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ
-พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ และออกเอกสารมาตรฐาน Specification
-วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. ฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มองโลกในด้านบวก
 5. มีความอดทนต่อแรงกดดันได้
 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 , GMP , HACCP
 7. มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์
 8. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ผู้จัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่
นครนายก
รายละเอียดงาน

1.ควบคุมกระบวนการผลิตไก่รุ่น-ไก่ไข่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
2.ควบคุมดูแลระบบป้องกันโรคและสุขภาพสัตว์
3.ควบคุมค่าใช้จ่ายภายให้ฟาร์มให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
4.ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการของพนักงาน
5.ติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
6.ประชุมชี้แจงการผลิตกับผู้บริหารตามโปรแกรมที่กำหนด
7.ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8.ดำเนินการ ประสานงานในการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 – 5 ปี ขึ้นไป
 5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สัตวบาล (สุกร/ไก่ไข่-ไก่รุ่น)
นครนายก
รายละเอียดงาน

สัตวบาลสุกร

 • รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล

สัตวบาลไก่ไข่

 • ดำเนินการเลี้ยงไก่รุ่นและไกไข่ ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • เฝ้าระวังติดตามดูแลด้านสุขภาพไก่
 • เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ตามโปรแกรมที่กำหนด
 • ควบคุม การให้ยา วิตามินและวัคซีนให้เป็นไปตามที่แพทย์สั่ง
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ18ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มสุกร
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ช่างประจำฟาร์ม (สามารถพักในฟาร์มได้)
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและบันทึกการตรวจเช็ค
 • ตรวจเช็ค ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • จัดทำทะเบียนประวัติ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ของฟาร์ม
 • จัดทำแผนการบำรุงรักษากำหนดการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปาภายในฟาร์ม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการจัดการฟาร์มไก่ไข่ หรือฟาร์มสุกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการอบรมด้านระบบไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้ด้านงานช่างและการก่อสร้างเบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถพักในฟาร์มได้
 • ไม่จำกัดเพศ/ อายุ 25 ปีขึ้นไป
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Production Supervisor
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ควบคุม Yield การผลิต และของเสีย
 • จัดทำเอกสารคุณภาพของฝ่ายผลิต
 • จัดทำข้อมูลการผลิตทุกหน่วยงาน
 • ฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดสรรอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
 • ควบคุม ดูแล การทำความสะอาดในไลน์การผลิต
 • การพัฒนาและปรับปรุงงาน
 • ปฏิบัติงานตามคำสังของผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สะภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Sales (ตลาดสด)
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถรับแรงกดดันได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

QC Supervisor
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมและติดตามงานการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ พนักงาน เครื่องมือให้พร้อมกับการตรวจสอบ
 • ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพ และสามารถวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหา และการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้
 • อบรมและพัฒนาบุคคลากรใต้บังคับบัญชา สอนงาน แนะนำ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์/หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 1
2. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 2
3. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 3
4. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 4
FOR RECIPES, COUPONS AND OTHER NEWS