ร่วมงานกับเรา
พร้อมเติบโตไปกับครอบครัว
‘แสงทอง อัครา กรุ๊ป’
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคไปด้วยกัน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ติดต่อฝ่ายบุคคล: โทร. 037-349-885 ต่อ 3
บริษัท อัครากรุ๊ป จำกัด
88 หมู่ 2 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์
08:00 – 17:00 น.
ร่วมงานกับเรา
‘เครือบริษัท แสงทอง อัครา กรุ๊ป’ คือ ตัวจริงเรื่องไข่ไก่ และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อัครากรุ๊ป, อัครา-ไอเซ, แสงทองสหฟาร์ม, แสงทองปศุสัตว์, อรรณพฟาร์มบ้านนา, อรรณพชัยภูมิฟาร์ม และแสงทองอาหารสัตว์
ในฐานะผู้ผลิตอาหารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นและใส่ใจในความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมีสินค้าที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ภายใต้แบรนด์ อัครา, อัครา เอคโคโลยี, โมริทามะ และฟาร์มแสงทอง ตั้งแต่สินค้า ไข่ไก่สดอนามัย ไข่ไก่ออร์แกนิค ไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่น ไข่ไก่แปรรูป เต้าหู้ถ้วย ไข่ตุ๋นถ้วย พร้อมทาน และอื่นๆ อีกมากมาย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององกรณ์ที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคไปด้วยกัน เราเชื่อมั่นในบุคคลากรของเรา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความตั้งใจในการทำงาน เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อทั้งสุขภาพที่ดี และแรงบันดาลใจไปพร้อมกับครอบครัว ‘แสงทอง อัครา กรุ๊ป’
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(แรงงานสัมพันธ์)
อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายละเอียดงาน

– ดูแลกฏระเบียบ ให้คำปรึกษากับพนักงาน ในองค์กร
– รับผิดชอบการสุ่มตรวจสารเสพติดตามนโยบายบริษัท
– เป็นตัวแทนในการดำเนินงานและประสานงานในคณะกรรมการสวัสดิการ
– ติดต่อทำประกันสุขภาพให้พนักงาน/ ตรวจสุขภาพประจำปี
– ส่งรายงานผู้พิการประจำปี ให้หน่วยงานราชการ
– จัดทำและประสานงานด้านงานฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
– ช่วยเหลืองานด้านกิจกรรมต่างๆของบริษัท
– ทำบัตรพนักงาน / หอพักพนักงาน
– ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายใน / ภายนอก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / อุบัติเหตุกับพนักงาน
– ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเอกสาร หรืองานต่างด้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
211 หมู่ 10
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 092-380-7771-3 ต่อ 6643/092-871-7222
อีเมล : jobstf_109@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
เจ้าหน้าที่สนับสนุนรถขนส่ง
อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสภาพรถขนส่งประจำทุกวัน
 • วางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า
 • จัดทำรายงานสรุปการตรวจสภาพและปัญหา
 • จัดทำสรุปรายงานซ่อมบำรุงทั้งหมด
 • งานติดตาม,แก้ไข,ตรวจสอบ งานฟื้นฟูสภาพรถ
 • สามารถปฏบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้อน
 • ช่างสังเกต มีทัศนคติดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
211 หมู่ 10
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 092-380-7771-3 ต่อ 6643/092-871-7222
อีเมล : jobstf_109@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
สัตวบาลสุกร / สัตวบาล ไก่ไข่-ไก่รุ่น
อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายละเอียดงาน

สัตวบาลสุกร
– รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
– สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล

สัตวบาลไก่ไข่
-ดำเนินการเลี้ยงไก่รุ่นและไกไข่ ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
-เฝ้าระวังติดตามดูแลด้านสุขภาพไก่
-เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ตามโปรแกรมที่กำหนด
-ควบคุม การให้ยา วิตามินและวัคซีนให้เป็นไปตามที่แพทย์สั่ง
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ18ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มสุกร
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
211 หมู่ 10
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 092-380-7771-3 ต่อ 6643/092-871-7222
อีเมล : jobstf_109@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
ผู้จัดการทั่วไป พ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก (จ.ชัยภูมิ)
อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
รายละเอียดงาน

– ติดตามงบลงทุนของฟาร์มให้เสร็จตามกำหนดที่วางไว้
– อนุมัติค่าใช้จ่ายของหน่วยงานทั้งหมดที่รับผิดชอบ
– วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
– รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชา
– ติดต่อประสานงานฝ่ายผลิตในกิจการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– จัดประชุมกิจการร่วมกับผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฟาร์ม
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล / สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการในการจัดการฟาร์มอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้เข้าใจงานด้านฟาร์มเป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
211 หมู่ 10
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 092-380-7771-3 ต่อ 6643/092-871-7222
อีเมล : jobstf_109@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
Sales (กทม.) / Sales (จ.ชัยภูมิ)
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
รายละเอียดงาน

ออกพรีเซนผลิตภัณฑ์ ของทาง บริษัท กับร้านค้า และ ร้านอาหาร ในเขต พื้นที่ กทม. ปิดการขาย ตามเป้าหมาย ติดต่อประสานงาน ผูกสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อติดตามยอดขายอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถรับแรงกดดันได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
โทรศัพท์ : 092-380-7771,3 ต่อ 6643
อีเมล : jobstf_29@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
QC Supervisor
อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมและติดตามงานการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ พนักงาน เครื่องมือให้พร้อมกับการตรวจสอบ
 • ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพ และสามารถวิเคราะห์สาเหตุแนวทา
 • แก้ไขปัญหา และการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้
 • อบรมและพัฒนาบุคคลากรใต้บังคับบัญชา สอนงาน แนะนำ ดูแลผู้ใตบังคับบัญชาได้
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์/หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
โทรศัพท์ : 092-380-7771,3 ต่อ 6643
อีเมล : jobstf_29@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
Production Supervisor โรงคัดขนาดไข่ไก่
อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายละเอียดงาน

-ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
-วางแผนการผลิต
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
-ควบคุม Yield การผลิต และของเสีย
-จัดทำเอกสารคุณภาพของฝ่ายผลิต
-จัดทำข้อมูลการผลิตทุกหน่วยงาน
-ฝึกอบรมพนักงาน
-จัดสรรอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
-ควบคุม ดูแล การทำความสะอาดในไลน์การผลิต
-การพัฒนาและปรับปรุงงาน
-ปฏิบัติงานตามคำสังของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สะภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
โทรศัพท์ : 092-380-7771,3 ต่อ 6643
อีเมล : jobstf_29@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
ธุรการฟาร์ม,เสมียน(อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ)
อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
รายละเอียดงาน

-ตรวจรับสินค้าทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น อาหารไก่และอุปกรณ์ต่างๆ
-จัดซื้อวุตถุดิบในการประกอบอาหาร
-จัดทำเอกสารงานด้านบุคคล เช่น การลาออก,ลาป่วย,รับเข้าทำงาน ฯลฯ
-จัดเตรียมเอกสารใบรับ-ส่งของ,เงินสดย่อย ให้ผู้จัดการตรวจเช็คและเซ็นต์ชื่อก่อนส่งเข้า บริษัท
-เข้าร่วมจดบันทึกและสรุปตรวจประเมิน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มองโลกในด้านบวก
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel Word Powerpoint
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
211 หมู่ 10
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 092-380-7771-3 ต่อ 6643/092-871-7222
อีเมล : jobstf_87@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อ.บ้านนา จ.นครนายก
รายละเอียดงาน

จัดซื้อส่วนโรงงานอาหารสัตว์
-ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขอซื้อและผู้ขาย
-เปิดPO
-สรรหาผู้ขายรายใหม่
-ประเมินผู้ขายประจำปี
-เจรจาต่อรองผู้ขายลดต้นทุนการผลิต

จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอาหารสัตว์
-ติดต่อประสานงานกับฟาร์ม และ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-เปิด PO /รวบรวมเอกสารจัดส่งแผนกบัญชี

-จัดทำเอกสารจัดซื้อระบบISO2200,GMP,HACCP

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณณัฐพร วิภัชชวาที เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
211 หมู่ 10
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 092-380-7771-3 ต่อ 6643/092-871-7222
อีเมล : jobstf_139@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-382-541
เว็บไซต์ : http://www.akaragroup.co.th/stf
เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 1
2. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 2
3. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 3
4. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 4
FOR RECIPES, COUPONS AND OTHER NEWS