ร่วมงานกับเรา
พร้อมเติบโตไปกับครอบครัว
‘แสงทอง อัครา กรุ๊ป’
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคไปด้วยกัน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ติดต่อฝ่ายบุคคล: โทร. 037-349-885 ต่อ 3
บริษัท อัครากรุ๊ป จำกัด
88 หมู่ 2 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์
08:00 – 17:00 น.
ร่วมงานกับเรา
‘เครือบริษัท แสงทอง อัครา กรุ๊ป’ คือ ตัวจริงเรื่องไข่ไก่ และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อัครากรุ๊ป, อัครา-ไอเซ, แสงทองสหฟาร์ม, แสงทองปศุสัตว์, อรรณพฟาร์มบ้านนา, อรรณพชัยภูมิฟาร์ม และแสงทองอาหารสัตว์
ในฐานะผู้ผลิตอาหารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นและใส่ใจในความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมีสินค้าที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ภายใต้แบรนด์ อัครา, อัครา เอคโคโลยี, โมริทามะ และฟาร์มแสงทอง ตั้งแต่สินค้า ไข่ไก่สดอนามัย ไข่ไก่ออร์แกนิค ไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่น ไข่ไก่แปรรูป เต้าหู้ถ้วย ไข่ตุ๋นถ้วย พร้อมทาน และอื่นๆ อีกมากมาย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององกรณ์ที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคไปด้วยกัน เราเชื่อมั่นในบุคคลากรของเรา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความตั้งใจในการทำงาน เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อทั้งสุขภาพที่ดี และแรงบันดาลใจไปพร้อมกับครอบครัว ‘แสงทอง อัครา กรุ๊ป’
สัตวบาล (สุกร/ไก่ไข่-ไก่รุ่น)
นครนายก
รายละเอียดงาน

สัตวบาลสุกร

 • รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล

สัตวบาลไก่ไข่

 • ดำเนินการเลี้ยงไก่รุ่นและไกไข่ ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • เฝ้าระวังติดตามดูแลด้านสุขภาพไก่
 • เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ตามโปรแกรมที่กำหนด
 • ควบคุม การให้ยา วิตามินและวัคซีนให้เป็นไปตามที่แพทย์สั่ง
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ18ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มสุกร
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน
เครือบริษัทแสงทอง อำเภอบ้านนา
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
Production Supervisor
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ควบคุม Yield การผลิต และของเสีย
 • จัดทำเอกสารคุณภาพของฝ่ายผลิต
 • จัดทำข้อมูลการผลิตทุกหน่วยงาน
 • ฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดสรรอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
 • ควบคุม ดูแล การทำความสะอาดในไลน์การผลิต
 • การพัฒนาและปรับปรุงงาน
 • ปฏิบัติงานตามคำสังของผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สะภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Sales Manager (สามย่าน กรุงเทพ)
กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน

วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด การขาย
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS/Office ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ประสบการณ์ 5 ปี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • คัดเลือก และสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • จัดเตรียมการฝึกอบรม ปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรเข้าใหม่ก่อนเริ่มงาน
 • จัดทำเอกสาร และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรลงระบบ
 • รวบรวมและตรวจสอบเอกสารบุคลากรเข้าใหม่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงาน
 • ติดตามเอกสารประเมินผลบุคลากรทดลองงาน
 • ติดตามรายงานการเข้า
 • ออก ของบุคคลากรแต่ละหน่วยงาน
 • สื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆภายในบริษัท
 • ทำสื่อการรับสมัครงาน เพื่อลงประกาศในสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ประสานงานภายในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ,ปวส. – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรับแรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่สด
 • ทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน
 • ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง 18ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน สามารถทนต่อแรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า
 • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อง 1ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

QC Supervisor
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมและติดตามงานการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ พนักงาน เครื่องมือให้พร้อมกับการตรวจสอบ
 • ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพ และสามารถวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหา และการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้
 • อบรมและพัฒนาบุคคลากรใต้บังคับบัญชา สอนงาน แนะนำ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์/หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • ประสานงานกับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • กำหนดข้อกำหนดสำหรับวัตถุดิบ ส่วนผสม มาตรฐานและขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ได้
 • ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์โดยตรงเกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสมได้
 • รับผิดชอบในการจดบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการทดลองในผลิตภัณฑ์ใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มองโลกในด้านบวก
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Sales (ชัยภูมิ)
ชัยภูมิ
รายละเอียดงาน
 • ดูแลลูกค้ากลุ่มทั่วไป (ภาคอีสาน)
 • วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ติดต่อประสานงานด้านการขาย
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบกระบวนการขาย จนถึงการติดตามการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นครนายก
รายละเอียดงาน
 • จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร
 • จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม วิเคาระห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 • ดูแลทวนเอกสารการจ่ายเงินเดือน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆภายในองค์กร
 • พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลควบคุมตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆธุรการ
 • ดำเนินการด้านงานโครงการต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 18ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม HRM ได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 1
2. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 2
3. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 3
4. รสชาติเป็นที่น่าอัศจรรย์!
"Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ"
อัครา กรุ๊ป
พนักงาน 4
FOR RECIPES, COUPONS AND OTHER NEWS