กิจกรรมเพื่อสังคม
‘อัครา กรุ๊ป’ ส่งมอบไข่ไก่กว่า 100,000 ฟอง ร่วมส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืน
25 พฤศจิกายน 2020
|
By Admin

อัครา กรุ๊ป จัดโครงการ ‘อัครา อาสาปันอิ่มปันยิ้มให้สังคม’ ภายใต้ความร่วมมือของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในแคมเปญ ‘มื้อนี้พี่เลี้ยง’ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความขาดแคลนอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ กว่า 100,000 คน

จากปัญหาวิกฤติโควิด -19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนต้องหยุดเรียนและไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ซึ่งเด็กนักเรียนบางกลุ่มเป็นเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน เนื่องจากปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ทำให้เมื่อหยุดอยู่บ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถจัดหาอาหารที่ดีและมีภาวะโภชนาการครบถ้วนต่อร่างกายได้ ส่งผลให้เด็ก ๆ เหล่านี้เกิดปัญหาสุขภาพ ขาดแคลนอาหาร และมีภาวะทุพโภชนาการตามมา

โครงการ ‘อัครา อาสาปันอิ่มปันยิ้มให้สังคม’ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มนี้ให้มีความเป็นอยู่ทางด้านระบบอาหารและภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยลูกค้าทุกคนของอัครา กรุ๊ป สามารถมีส่วนร่วมในการส่งมอบรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ เหล่านี้ได้ง่าย ๆ เพียงซื้อสินค้าของ อัครา กรุ๊ป ที่เข้าร่วมโครงการ ทุก ๆ การซื้อสินค้า 1 แพ็ก (แพ็ก 10 ฟอง) อัครา กรุ๊ป บริจาคไข่ไก่ให้กับน้อง ๆ เพิ่มอีก 2 ฟอง ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ มียอดการบริจาคไข่ไก่ทั้งสิ้น 112,748 ฟอง

โดยไข่ไก่ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการบริจาค อัครา กรุ๊ป นำไปลงพื้นที่ ร่วมกับเชฟมืออาชีพ ‘เดียว มาสเตอร์เชฟ’ เพื่อประกอบอาหารให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อ.บ้านนา จ.นครนายก และไข่ไก่ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปบริจาคต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ที่ขาดแคลน ผ่านระบบของ กสศ. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการได้ตรงจุดต่อไป

ขอบคุณรูปภาพและบทความ จาก: ไทยรัฐออนไลน์

กิจกรรมเพื่อสังคม อื่นๆ
FOR RECIPES, COUPONS AND OTHER NEWS