ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ยางมะตูม, ไข่ออนเซ็น, ไข่ลวก, ไข่ต้มสุก
Ready-to-eat Boiled Eggs
akara Ready-to-eat Boiled Eggs, Made from good quality eggs of akara that are fresh, clean, and safe. With three levels of boiled eggs to choose on your preference.
ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นakara, ไข่ออนเซ็นร้านอาหาร, ไข่ออนเซ็นสำเร็จรูป , ไข่ออนเซ็นแพ็ค
Choose your choice of egg, cooked according to your taste.

Made from good quality eggs that are fresh, clean, and safe. There are 3 levels of boiled eggs you can choose from:
Hard-boiled Egg
Medium-boiled Egg
Onsen Egg

Choose a product
 ไข่ต้ม ,ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นพร้อมทาน  ไข่ออนเซ็นอัครา, ไข่ออนเซ็นakara
 ไข่ต้ม ,ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นพร้อมทาน  ไข่ออนเซ็นอัครา, ไข่ออนเซ็นakara
 ไข่ต้ม ,ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นพร้อมทาน  ไข่ออนเซ็นอัครา, ไข่ออนเซ็นakara
 ไข่ต้ม ,ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นพร้อมทาน  ไข่ออนเซ็นอัครา, ไข่ออนเซ็นakara
 ไข่ต้ม ,ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นพร้อมทาน  ไข่ออนเซ็นอัครา, ไข่ออนเซ็นakara
 ไข่ต้ม ,ไข่ออนเซ็น, ไข่ออนเซ็นพร้อมทาน  ไข่ออนเซ็นอัครา, ไข่ออนเซ็นakara
ไข่ต้ม, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ต้มสุก, ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara
ไข่ต้ม, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ต้มสุก, ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara
ไข่ต้ม, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ต้มสุก, ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara
ไข่ต้ม, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ต้มสุก, ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara
ไข่ต้ม, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ต้มสุก, ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara
ไข่ต้ม, ไข่ต้มพร้อมทาน, ไข่ต้มสุก, ไข่ต้มอัครา, ไข่ต้มakara
Product Story

Onsen Egg, a popular egg recipe from Japan. Made from good quality eggs, that is ready to satisfy everyone with its tenderness.

Benefits

If you are finding an Onsen egg with the right Japanese style, this is what you are looking for. Get all benefits of a whole egg and even more delicious with a soy sauce.

Product Story

akara Medium-boiled Egg, soft and smooth egg. Made from good quality eggs, to experience the soft and fluffy texture. Good source of protein.

Benefits

Medium-boiled Egg, giving you full of protein from fresh quality eggs. With perfect egg whites and egg yolk. You can enjoy it anywhere, anytime.

Product Story

akara Hard-boiled Egg, made from good quality eggs. Soft egg yolk. It’s even more delicious when paired with a sauce.

Benefits

Hard-boiled egg that has the perfect texture and egg yolk. Easy to eat. Good for your health and it’s such a good pair with other meals as well.

RECIPES
Let ‘akara’ fulfill every deliciousness with excellent egg recipes which are full of flavors, have easy steps to follow conveniently, and help to make your favorite meals to be more special and interesting.
เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 1
2. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 2
3. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 3
4. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 4