รวม เต้าหู้ไข่ไก่ ผสมผัก akara
Egg Tofu Tube
akara Egg Tofu Tube is good for health as it is made of akara fresh eggs with good quality that has a soft and smooth texture.

There are various delicious flavors mixed with vegetable juices to select. This can be added color in a variety of recipes, whether stir-fried, fried, or boiled. Egg Tofu Tube is now serving you deliciousness and convenience in every recipe.
Why Egg Tofu Tube from akara?

akara Egg Tofu Tube both original flavored and mixed with freshly squeezed vegetable juices, made from good quality eggs that have a smooth and soft texture. Adding deliciousness in a variety of recipes, whether fried, fried, or boiled. Egg Tofu Tube is delicious and convenient for every recipe.

There are 5 flavors you can choose from:

  • Egg Tofu Tube
  • Egg Tofu Tube with Sweet Corn
  • Egg Tofu Tube with Carrot
  • Egg Tofu Tube with Broccoli
  • Egg Tofu Tube with Pumpkin
Choose a product
akara Tofu Tube with pumpkin flavour
เต้าหู้ไข่ไก่ อัครา ผสมบร็อคโคลี่
Product Story

To make eating not be boring anymore. You can add Egg Tofu Tube mixed vegetable juice flavors by akara to make your recipe more colorful. Then, your dishes will be more delicious and enriched with nutrients. Egg Tofu Tube also contains a good source of vitamins, iron, and calcium from eggs which can make your dishes delicious and healthy.

Benefits

akara Egg Tofu Tube contains a good smell of egg with a soft texture and is delicious. 

You can use Egg Tofu Tube with various dishes as it is suitable for all ages and enriched with protein and vitamins.

Product Story

To make eating not be boring anymore. You can add Egg Tofu Tube mixed vegetable juice flavors by akara to make your recipe more colorful. Then, your dishes will be more delicious and enriched with nutrients. Egg Tofu Tube also contains a good source of vitamins, iron, and calcium from eggs which can make your dishes delicious and healthy.

Benefits

akara Egg Tofu Tube contains a good smell of egg with a soft texture and is delicious. 

You can use Egg Tofu Tube with various dishes as it is suitable for all ages and enriched with protein and vitamins.

Product Story

To make eating not be boring anymore. You can add Egg Tofu Tube mixed vegetable juice flavors by akara to make your recipe more colorful. Then, your dishes will be more delicious and enriched with nutrients. Egg Tofu Tube also contains a good source of vitamins, iron, and calcium from eggs which can make your dishes delicious and healthy.

Benefits

akara Egg Tofu Tube contains a good smell of egg with a soft texture and is delicious. 

You can use Egg Tofu Tube with various dishes as it is suitable for all ages and enriched with protein and vitamins.

Product Story

To make eating not be boring anymore. You can add Egg Tofu Tube mixed vegetable juice flavors by akara to make your recipe more colorful. Then, your dishes will be more delicious and enriched with nutrients. Egg Tofu Tube also contains a good source of vitamins, iron, and calcium from eggs which can make your dishes delicious and healthy.

Benefits

akara Egg Tofu Tube contains a good smell of egg with a soft texture and is delicious. 

You can use Egg Tofu Tube with various dishes as it is suitable for all ages and enriched with protein and vitamins.

Product Story

To make eating not be boring anymore. You can add Egg Tofu Tube mixed vegetable juice flavors by akara to make your recipe more colorful. Then, your dishes will be more delicious and enriched with nutrients. Egg Tofu Tube also contains a good source of vitamins, iron, and calcium from eggs which can make your dishes delicious and healthy.

Benefits

akara Egg Tofu Tube contains a good smell of egg with a soft texture and is delicious. 

You can use Egg Tofu Tube with various dishes as it is suitable for all ages and enriched with protein and vitamins.

RECIPES
Let ‘akara’ fulfill every deliciousness with excellent egg recipes which are full of flavors, have easy steps to follow conveniently, and help to make your favorite meals to be more special and interesting.
เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 1
2. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 2
3. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 3
4. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 4
FOR RECIPES, COUPONS AND OTHER NEWS